Revize termokamerou

Prediktivní údržba se nemusí provádět úplně u všech zařízení. Doporučuje se identifikovat strategická zařízení, která mají přímý vliv na obrat společnosti. Například porucha výrobní linky má pro podnik fatálnější následky než zařízení spojená s fyzickou budovou, jako je třeba osvětlení, výtahy apod. Poruchy vznikají z nejrůznějších důvodů a liší se podle zařízení, která pracují v různých prostředích a dle specifických provozních požadavků. Indikátorů poruch může být celá řada jedním z nejvýraznějších je produkované teplo. Měření pomocí termokamery umožňuje jednoduše získat přesnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za normálního provozu bez zásahu do zařízení nebo zastavení provoz 

 

Termokamery obecně detekují a zobrazují rozložení teplotních polí na povrchu těles.  Využívají k tomu infračervenou část spektra, kterou lidské oko nevidí. Termokamera detekuje namáhaná  nebo již poškozená místa, a to při plném provozu sledovaného zařízení. Prováděné měření  je  bezkontaktní takže možné zcela bezpečně měřit i zařízení pod napětím. Termokamery mají veké využití ve stavebnictví  i pro kontrolu v průmyslových strojů a zařízení , především částí motorů,tepelné zatížení  v elektro rozvodech a  tepelné ztráty v rozvodech tepla jako jsou například ventily.

sprinkler_3 sprinkler_1

Obecné využití

 • Stavebnictví
 • Energetika a přenosové soustavy
 • Teplárenství
 • Údržba strojírenství a
 • Kontrola elektrických zařízení

 

 • Vizualizace tepelných úniků
 • Kontrola provedení stavby před předáním investorovi
 • Lokalizace skrytých vad
 • Kontrola izolace horkovodních potrubí a parovodů
 • Technologická měření rovnoměrnosti ohřevu desek, palet s výrobky, atd
 • Zahřívání spojů v elektrických rozváděčích, trafostanicích, apod.