Outsourcing

Logistic CenterSoučástí chodu každé firmy je mnoho procesů, činností a služeb, které přímo nesouvisejí s jejími hlavními aktivitami. Pro fungování a existenci firmy jsou tyto podpůrné činnosti nezbytné, na druhou stranu však představují značné nákladové zatížení. Stále větší počet firem dnes proto volí tzv. outsourcing služeb, neboli nechá si zajistit určité činnosti či služby externí společností. Abyste se i ve vaší firmě mohli plně soustředit na svůj klíčový byznys, nabízíme  integrovaný facility management jako komplexní soubor podpůrných činností určených ke správě majetku nejen v administrativních budovách, ale také v průmyslových objektech. Podpůrné služby v sobě zahrnují jak technické činnosti (např. správa energií, osvětlení, údržba, revize a opravy technického zařízení budovy, odpadové hospodářství, úklidové práce, zpracování dat skladovací služby, péče o zeleň, správa vozového parku, tak i netechnické činnosti Svěřte procesy, které přímo nesouvisejí s vaším oborem, specialistům z naší firmy. Ušetříte nemalé finanční prostředky a získáte prostor pro váš hlavní byznys.

Naši profesionálně školení zaměstnaci vám dokáží navrhnout  změny prprocesů nebo činností tak aby zákazník využíval optimáně služby třetích stran.  atím dosáhli snížení nákladů na provoz budov nebo zařízení.