Regarding the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC) we would like to inform you that the processing of your personal data by our company is already and will continue to be in accordance with this

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 27 April 2016

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

(Text with EEA relevance)

 

for more information please use translator or call us.

 

v souvislosti s příchodem nového nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) bychom Vás rádi informovali, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností již nyní probíhá a bude i nadále probíhat v souladu s tímto nařízením.

Oslovujeme Vás jako našeho zákazníka zaregistrovaného ve věrnostním programu. Vaše osobní údaje vedené v evidenci zákazníků – členů věrnostního programu jsme získali na základě Vašeho souhlasu a při předání tohoto souhlasu jste nám umožnili se na Vás obracet s informacemi o plánovaných akcích, propagaci, produktech a službách . Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze za účelem registrace ve věrnostním programu a s tím souvisejícími výše uvedenými aktivitami; neposkytujeme a neposkytneme je třetím stranám.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhalo plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v jehož režimu nám byly uděleny. Od 25. května zpracování Vašich údajů bude probíhat zcela v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje, které jsme takto získali a budeme po dobu Vašeho členství v klubu i nadále při zachování náležitého organizačního i technického zabezpečení zpracovávat, jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo a pokud jste si přáli zasílat pozornost k narozeninám, i datum narození (v některých případech jste nám však neposkytli všechny tyto údaje).

Pokud si i přes naše ujištění, že Vaše osobní údaje budou nadále zpracovávány v souladu s požadavky na jejich náležitou ochranu nepřejete, abyste byli nadále vedeni jako členové věrnostního programu a požadujete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, informujte nás prosím odpovědí na tuto zprávu, . Váš souhlas máte právo odvolat kdykoli i následně a v takovém případě Vaše osobní údaje vymažeme. Nesouhlas se zpracováním můžete vyjádřit i prostřednictvím námitky vůči zpracování. Máte také právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Máte rovněž právo obdržet osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a s Vaším vyžádáním tyto údaje předáme třetím stranám. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Vaší žádosti vyhovíme do jednoho měsíce od jejího obdržení. V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

V případě, že Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte, vymažeme Vaše veškeré osobní údaje nám poskytnuté v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu a nadále již nebudeme tyto osobní údaje o Vás zpracovávat pro jakékoli účely, které s členstvím ve věrnostním programu souvisejí (poskytování zákaznických výhod, nabídky našich produktů a služeb, zasílání informací o plánovaných akcích). Pokud si nepřejete pouze získávat obchodní sdělení, avšak i nadále si přejete být zaregistrováni v klubu za účelem získávání slev, můžete zasílání obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu odhlásit na emailové adrese: info@jdidoboudy.cz

Adresa

Coldwell services s.r.o.

Husova 71

301 00 Plzeň