Komplexní služby BOZP a PO

Provedeme Vám zdarma vstupní nezávislý audit BOZP a PO a poradíme,jak vše vyřešit. Nabízíme komplexní služby BOZP – audity, školení, poradenství, asistenci při šetření pracovních úrazů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) BOZP je základním požadavkem Zákoníku práce, který na zaměstnavatele klade povinnost zabezpečit ochranu zaměstnanců před riziky, která vznikají při činnostech vykonávaných zaměstnanci. Správné nastavení a kontrola je nedílnou součástí základních povinností na každém stupni řízení manažerů. Úroveň pracovního prostředí a bezpečnosti na pracovišti tvoří základní předpoklad úspěšné a produktivní společnosti v dnešní době. Přístup k BOZP pozitivně kvitují manažeři, zákazníci, ale také samotní zaměstnanci. Moderní řešení BOZP se obejde bez vysokých ekonomických nákladů, které se pohybují procentech nákladů v porovnání s náklady na cenu práce nebo způsobené škody. Prevence a řízení předpokládaných rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří k nejdůležitějším základním povinnostem každé firmy.

Zajistíme:

  • vypracování dokumentace BOZP
  • vedení dokumentace dle platných právních norem
  • periodická školení zaměstnanců BOZP
  • vyhodnocení rizik a sestavení seznamu ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
  • zastupování při jednání s orgány Státního dozoru OIP
  • kontroly pracovišť z hlediska prevence BOZP
  • evidence a řešení pracovních úrazů
  • odborné konzultace