Ostatní

Specializujeme se na výrobu nabíjecích stanovišť pro manipulační vozíky. Každá nabíjárna je vybavena automatickým odsáváním plynů vzniklých při nabíjení a automatickým osmotickým výrobníkem destilované vody. Destilovaná voda je rozvedena do prostoru nabíjecího stanoviště.