Revize termokamerou

Prediktivní údržba se nemusí provádět úplně u všech zařízení. Doporučuje se identifikovat strategická zařízení, která mají přímý vliv na obrat společnosti. Například porucha výrobní linky má pro podnik fatálnější následky než zařízení spojená s fyzickou budovou, jako je třeba osvětlení, výtahy apod. Poruchy vznikají z nejrůznějších důvodů a liší se podle zařízení, která pracují v různých prostředích a dle specifických provozních požadavků.

Indikátorů poruch může být celá řada jedním z nejvýraznějších je produkované teplo. Měření pomocí termokamery umožňuje jednoduše získat přesnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za normálního provozu bez zásahu do zařízení nebo zastavení provoz.

Termokamery obecně detekují a zobrazují rozložení teplotních polí na povrchu těles. Využívají k tomu infračervenou část spektra, kterou lidské oko nevidí. Termokamera detekuje namáhaná nebo již poškozená místa, a to při plném provozu sledovaného zařízení. Prováděné měření je bezkontaktní takže možné zcela bezpečně měřit i zařízení pod napětím.

Termokamery mají veké využití ve stavebnictví i pro kontrolu v průmyslových strojů a zařízení , především částí motorů,tepelné zatížení v elektro rozvodech a tepelné ztráty v rozvodech tepla jako jsou například ventily.