Facility service and maintenance of equipment

Obstaráme komplexní zajištění chodu budov, včetně údržby budov a okolních ploch, servisu a revizí technologických zařízení, energetiky, úklidu a evidence spotřeb energií. Ke správě využíváme moderní metody, případně dokážeme optimalizovat spotřeby energií a ostatních médií směrem k větším úsporám. Našim zákazníkům můžeme nabídnout moderní on-line Helpdesk, který přináší velkou flexibilitu do řešení problémů.